Angajaţi


În 2010, Petrom a continuat procesul de promovare şi implementare a culturii bazate pe performanţă. În acest sens, am elaborat şi comunicat intern şi extern strategia Petrom până în 2015 şi am continuat alte iniţiative cu privire la performanţă: accentuarea comunicării pozitive, considerarea obiectivelor de dezvoltare a echipei la fel de importante ca şi obiectivele afacerii, implementarea unui sistem solid de management al performanţei, proiectarea unui proces şi a unor programe de management al talentelor şi de eliminare a deficienţelor în comunicarea dintre sediul central şi sediile din teritoriu. Scopul final al acestor programe îl constituie dezvoltarea bazei manageriale în Petrom şi crearea unei culturi organizaţionale unitare, bazate pe transparenţă şi performanţă.

Angajaţi

În scopul eficientizării activităţii şi pentru a răspunde atât nevoilor de afaceri, cât şi celor ale angajaţilor, în 2010 a avut loc o reorganizare a activităţii şi responsabilităţii funcţiilor corporatiste. Noua structură a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2011, asigurând sinergia proceselor la nivel de grup. Pe parcursul anului, o serie de reglementări interne referitoare la drepturile angajaţilor au fost revizuite – de exemplu, în privinţa acordării de ajutoare sociale în caz de deces al unui angajat, familia a fost inclusă ca beneficiar al unor drepturi băneşti, iar în cazul Directivei de Relocare, s-au adus unele clarificări cu privire la principiile de alocare, în termeni de eligibilitate. 

În anul 2010, în pofida dificultăţilor financiare cauzate de criza economică, Petrom a continuat să organizeze activităţi de instruire pentru angajaţi. Diversele programe de instruire şi dezvoltare iniţiate în anii anteriori au continuat, la nivel corporativ, divizional sau de grup, concentrându-se pe calitatea serviciilor prestate, calitatea participării la cursuri şi relevanţa subiectului pentru activitatea profesională. Programele de instruire au fost disponibile pentru toţi angajaţii, prin intermediul Catalogului de cursuri de instruire disponibil pe Intranet. În 2010, Petrom a cheltuit 6,5 mil. EUR pentru activităţile de formare profesională, care au implicat servicii externe. Activităţile de formare profesională au acoperit diverse arii de interes (de exemplu, limbi străine, management, IT, cunoştinte tehnice, dar şi cursuri personalizate), rezultând o medie de 1,5 zile de instruire pentru fiecare angajat.

Angajaţi

Prin sistemul CSP (Career and Succession Planning – Planificarea Succesiunii în Carieră), Petrom a investit în identificarea şi reţinerea talentelor la nivel corporativ, dar şi la nivelul fiecărei divizii. Astfel, managementul la cel mai înalt nivel a solicitat dezvoltarea de programe speciale pentru mai mult de 200 de poziţii-cheie, care au avut drept scop dezvoltarea şi păstrarea celor mai buni profesionişti, pentru o carieră de succes în cadrul companiei. În 2010, angajaţii Petrom au avut posibilitatea de a folosi sistemul PDS (Performance Development System – Sistemul de Dezvoltare a Performanţelor), pentru a-şi urmări propriile performanţe şi pentru a comunica interesele şi obiectivele lor profesionale. Aplicaţia PDS a fost îmbunătăţită, de exemplu, prin oferirea unei legături directe cu Catalogul de cursuri de instruire. În scopul furnizării de sprijin rapid tuturor utilizatorilor, atunci când este necesar, am creat un prim nivel de contact pentru angajaţii care folosesc PDS.

Procesul de restructurare a fost corelat cu un program de plasament, demarat în 2006, cu scopul de a-i ajuta pe foştii angajaţi în găsirea unui nou loc de muncă sau începerea unei mici afaceri. În acest scop, s-au creat 15 Centre de Tranziţie la nivelul întregii ţări, costurile fiind suportate în totalitate de Petrom. Participarea la program este gratuită şi necondiţionată. Angajatul însuşi are posibilitatea de a se înscrie în program. Aceasta nu afectează dreptul foştilor angajaţi la beneficiile de şomaj sau la salariile compensatorii. Centrele de Tranziţie au oferit servicii de suport pentru mai mult de 800 de persoane în 2010, cu o rată de succes de 83%. În 2010, Departamentul Resurse Umane a reuşit să atragă 5 mil. EUR din Fonduri Structurale Europene, pentru a demara un program de consiliere şi reintegrare pe piaţa muncii pentru cel puţin 25.000 de şomeri din toată ţara, inclusiv foşti angajaţi Petrom.


« inchide